Just nu går det endast att betala och hämta på Genetaleden 15 i Södertälje. Det går dock bra att placera era order och ta med ert ordernummer när ni hämtar varan i butiken.

Köpvillkor

Villkor sten

Försäljningsvillkor: Allmänna vilkor för leverans av markprodukter tillämpas ABM 07. För konsument tillämpas konsumentköplagen.

Samtliga priser avser fritt avhämtat vårt lager i Södertälje och är angivna inklusive mervärdesskatt. För vissa produkter tillkommer emballagekostnader t.ex för lastpall.

Betalningsvilkor: Netto kontant om ej annat avtalats. Fakturering sker endast till hos oss registrerat företag med god kreditvärdighet. Faktureringsavgift debiteras med 30 kr. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto +11%. Beställningsvaror som ej avhämtas senast 10 dagar efter ankomst vårt lager, utfaktureras med betalnings vilkor 10 dagar netto, fakturan skall vara till fullo betald då varan avhämtas. Betalning av varor kan ske i vår butik eller mot insättande av beloppet på vårt bankkonto med angivet faktura nummer som referens. Beställning av varor med direktleverans från fabrik skall betalas vid beställningstillfället. Sker betalning över bank skall betalningen vara oss tillhanda senast 5 bankdagar innan utsatt leveransdag. Sker betalning senare kan den utsatta leveranstiden komma att påverkas alternativt kan leveransen komma att stoppas.

Leverans / Transport: I samband med beställningen kan transport och lossning ombesörjas genom oss på nedan angivna vilkor. För samtliga alternativ gäller att varorna skall vara till fullo betalda innan leveransen. Sker betalning via bankinsättning skall detta vara registrerat hos oss senast två arbetsdagar innan angiven leveransdag.

Med kranbil till fast pris: Leverans sker med ungefärligt leveransdatum och tid, till angiven adress där godset lossas på ett lossningsställe. Leveransen förutsätter framkomlighet och fri höjd på hårdgjord yta / väg av BK1 klass, det är alltid chauffören som avgör vad som kan avses med framkomlighet och vad som är möjligt, Om speciell plats för lossning en angivits inför transporten eller om anvisning om detta ej ges på plats, lossas godset på plats där chauffören anser det vara lämpligt. Är lossning på anvisad adress ej möjlig p.g.a begränsad framkomlighet eller annan omständighet, avslutas transporten. Ny transport med fordon som lämpar sig för transport till adressen, beställes och bekostas av kunden. Eventuella anmärkningar skall göras på följesedel / fraktsedel / plocklista i samband med varans mottagande.

Med kranbil Bestämd leveransdag: Kunden väljer leveransdatum dock tidigast tre dagar efter beställd vara och leverans anges till för eller eftermiddag. Telefon avisering ingår. Fast pris på bestämd leveransdag tillkommer ordinarie fraktpris.

Retur av varor: Normalt medger Gröndals Mark & Trädgård inte retur av varor. Emellertid kan retur av varor ske om överenskommelse om detta träffas och angetts på beställnings underlaget. Skall returen ombesörjas av Gröndals Mark & Trädgård debiteras transporten per timme. Kreditering sker med 65% av inköpspriset för obrutna pallar / förpackningar.

Gröndals Mark & Trädgård ger ingen returrätt på beställningsvaror som ej ingår i vårt ordinarie sortiment, eller som förädlats, tillkapats eller special beställts av Gröndals Mark & Trädgård för kundens räkning. Vi godkänner ej retur av oregelbundet material, material i fallande längder, fällsten, dekorsten, lösa golvplattor samt material försålt styckvis eller i lösvikt. Returnerade varor får ej vara nedsmutsade och skall i övrigt vara fria från skador. Då nyansskillnader förekommer i både natur och betongsten vid olika leveranstillfällen, accepteras inga returer senare än 30 dagar efter inköps datum.

Reklamationer: Det åligger kunden att noggrant kontrollera inköpta eller levererade varor. Gröndals Mark & Trädgård godkänner ej reklamationer efter monatge av varan och kostnader för läggning eller montering ersätts ej av Gröndals Mark & Trädgård. Eventuell reklamation skall meddelas Gröndals Mark & Trädgård inom 10 arbetsdagar.

Mått på produkter i marksysteme är normalt byggmått vilket inkluderar normenlig fog om 3mm för marksten i betong och  >10mm för gatsten och natursten. Alla angivna m2 mått är räknade inkl. Fog. Betongsten och natursten är naturmaterial, vilket gör att färgen kan variera på produkten vid olika tillverklings tillfällen. Provstenar liksom stenar avbildade i katalogen och trycksaker, avser endast att ge en allmän uppfattning om material och färg och är inte alltid representativt för sortimentet. För att utjämna eventuella färgskiftningar bör produkterna plockas stapelvis istället för lavvis, helst från flera pallar samtidigt. Kalkutfällningar kan förekomma i betongsten, det är en naturlig del av härdningsprocessen som inte påverkar produktens kvalitet och utgör ej grund för reklamation. Natursten kan avvika i ådring, nyans och struktur vid olika leveranstillfällen liksom tjockleken på materialet. De prover som utgör grund för en beställning är endast typ prov som utvisar stenens karaktär. Avvikelser från typ prov, förekomst av ”stick” (naturlig sprickbildning i stenytan) liksom använande av felaktiga montageprodukter utgör ej grund för reklamation.

Övrigt: All information som angivits verbalt eller i kataloger och trycksaker, är endast avsedd för att underlätta val och användning av våra produkter och lämnas utan ansvar för produkternas lämplighet i det enskilda fallet. Vi reserverar oss för förändringar under säsong, vad gäller sortiment, produkters utformning, förpackning samt prisändringar vilka ligger utanför vår egen kontroll. Vi reserverar oss för tryckfel och felaktiga måttuppgifter i kataloger, webbsida och trycksaker, liksom felaktigheter som kan uppstå i samband med utskrift och överföring av elektroniskt läsbara dokument.